Kommun vägrar att ta emot flyktingbarn

2:38 min

Sedan årsskiftet är det inte längre frivilligt för kommunerna att besluta om de ska ta emot  ensamkommande flyktingbarn eller inte. Migrationsverket har redan tvingat ett 20-tal av landets kommuner att bereda plats för sammanlagt 100 ensamkommande flyktingbarn. En kommun, som nu vägrar nu att ta emot tre av fem barnen som man nu fått ansvar för, är Östra Göinge kommun.

– Vi har tagit emot barn i flera år, och vi tänker fortsätta att göra det. Men just nu så har vi fullt. Vi har inte platser för att ta emot dem på ett bra sätt, och vi vill göra det med kvalitet, och därför säger vi nej, säger kommunchef Jonas Rydberg.

Vad skulle konsekvenserna bli om ni tog emot de här fem barnen?

– Konsekvenserna skulle bli att vi hade fått köpa platser åt barnen någon annanstans i Sverige, därför vi har inga platser just nu. Vi har fullt.

Det var i höstas som en riksdagsmajoritet röstade för att Migrationsverket ska få tvinga kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Bakgrunden är att myndigheten inte lyckats få kommunerna att på frivillig väg att erbjuda tillräckligt många kommunplatser till de allt fler ensamkommande barn söker skydd i Sverige. 2013 kom det över 3700 personer.

Migrationsverket började alltså tillämpa den nya lagen direkt efter nyår. 100 barn har anvisats till 21 kommuner som vid årsskiftet saknade överenskommelser om att ta emot ensamkommande 2014.  Enligt Ronnie Magnusson på Migrationsverket, har de här kommuner informerats flera gånger under hösten vad det är som gäller från 1 januari.

– Där vi påtalade att ni är dem som är först i tur. Ni har inga överenskommelser, Och vi vill påpeka det, så att ni är förberedda på att det kommer att komma anvisningar i början på januari, säger Ronnie Magnusson.

Flera kommuner har kritiserat Migrationsverket för att man fått besked med kort varsel. Men det är bara Östra Göinge kommun hittills som sagt stopp för att ta emot barn.

Enligt kommunchef Jonas Rydberg är anledningen att kommunen redan har ett mycket stort flyktingmottagande.

- Det kan inte vara så att det är vi och andra kommuner som har hjälpt till i många år, att det är vi som ska stå först i kön att utsättas för Migrationsverkets så att säga slumpmässiga fördelning av barn, utan nu måste det vara så att det är dem som inte har bidragit som i första hand måste hjälpa till, säger Jonas Rydberg.

Enligt Ronny Magnusson på Migrationsverket kommer kommun efter kommun att bli kontaktad om att ta emot ensamkommande barn.

– I slutet av 2014 har vi fått en utjämning, och då har kommuner som inte har haft något flyktingmottagande kanske, eller väldigt få,  då kommer de att ha fått relativt många ensamkommande barn. I förhållande till till exempel östra Göinge, som har haft ett stort flyktingmottagande.

Det här systemet innebär ju att alla kommuner, måste vara beredda att ta emot ett ensamkommande barn vilken dag som helst. Innebär inte massa resurser bara går åt till att hålla platser i beredskap?

– Ja, det kostar ju pengar, men vi vet ju inte hur många barn som kommer i morgon. Och alla de som kommer måste tas om hand i morgon, säger Ronnie Magnusson på Migrationsverket.