Linköping

SOS Alarm borde ha svarat fortare på mordnatten

Svarstiderna på SOS Alarm natten då dubbelmordet i Ljungsbro skedde var långa. Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i den utredning de gjort efter dubbelmordet.

– Vi har kommit fram till att svarstiden var lång. I avtalet finns det uppgifter om vilka svarstider SOS Alarm ska ha när det gäller normala fall. I vår uppföljning kommer vi titta på hur man kan förbättra svarstiderna generellt sett, säger Eleonor Storm är handläggare på tillsynsenheten på MSB.

MSB har gjort en utredning om svarstiderna på mordnatten efter klagomål från ett vittne som befann sig på mordplatsen och höll fast mördaren medan han ringde 112 två gånger. Men MSB avstår från att klargöra hur långa väntetiderna faktiskt var.

– Vi har fått uppgifter från SOS och från den klagande och kan konstatera att oavsett om det är två eller fyra minuter så var det en relativt lång svarstid, säger Eleonor Storm.

I utredningen framgår att SOS Alarm under mordnatten fick in 66 samtal i hela landet, varav 20 i Östergötland, mellan 02.00 och 02.10 den natt då vittnet ringde sina två samtal. Nästa träff mellan MSB och SOS Alarm blir i mars.

– Vi kommer fortsätta diskutera vilka förbättringar de kan vidta. Kan man omfördela hur centralena svarar, eller behöver man mer personal, eller är samtalsbelastningen alldeles för hög?