Fyrhjulsdrift hot mot klimatmål

1:21 min

Försäljningen av bilar med fyrhjulsdrift ökar i Sverige. Förra året blev ett trendbrott enligt Trafikverket, som varnar för att fler bilar med fyrhjulsdrift riskerar att Sverige inte når miljömålen för fordonsflottan.

– Vi har inte sett en så tydlig ökning av fyrhjulsdrift tidigare. Det har varit någon procents ökning, men inte så mycket som 2013, säger Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor på Trafikverket.

Koldioxidutsläppen från nya bilar sjönk inte lika mycket 2013 som föregående sex år. I fjol var minskningen två gram, att jämföra med i genomsnitt närmare åtta gram mellan 2006 och 2012.

Enligt Trafikverket beror förändringen 2013 på att andelen fyrhjulsdrivna bilar ökar. Särskilt tydlig är trenden bland dieseldrivna personbilar, där 40 procent av de nya bilarna hade fyrhjulsdrift ifjol. 2012 var andelen 29 procent.

Av samtliga nya bilar 2013 stod fordon med fyrhjulsdrift för 30 procent. De genomsnittliga utsläppen av koldioxid hos de nya bilarna var 136 gram per kilometer. Målet är att Sverige ska nå 130 gram år 2015.

– Tidigare har det funnits ett tydligt driv mot bilar med låga koldioxidutsläpp. Men på något sätt verkar det som att folk inte tycker det är lika viktigt, utan att man i stället prioriterat bilar med fyrhjulsdrift, säger Håkan Johansson.

Varför är fyrhjulsdrift ett problem ur miljösynpunkt?
– Det är att det har en högre förbrukning. Det innebär ett ökat motstånd och en högre förbrukning jämfört med om man inte har fyrhjulsdrift.

Att bilar med fyrhjulsdrift blivit mer populära kan på längre sikt hota regeringens föreslagna klimatmål för 2030, enligt Trafikverket. Då ska vägtrafikens utsläpp ha minskat med 80 procent.

För att nå dit är framgångsreceptet inte en utveckling liknande den som märks för 2013, enligt Håkan Johansson på Trafikverket.

– Då krävs att den trend vi tidigare haft fortsätter, tillsammans med många andra åtgärder och styrmedel inom vägtrafiken.