Minst sjukskrivningar i Halland

Hallänningarna hade tillsammans med invånarna i Jönköping och Kronoberg minst antal sjukdagar förra året. Det visar en rapport från TCO om ohälsan i Sverige.
I genomsnitt var hallänningen sjukskriven i drygt fyra veckor år 2001. Mest sjukskrivna var invånarna i Västerbotten och Jämtland. Enligt rapporten ökar sjukskrivningarna i alla sveriges kommuner. Förra året var den arbetsföre svensken i genomsnitt sjukskriven drygt fem veckor år 2001, en ökning med fyra dagar jämfört med året innan. Rapporten visar också att kvinnorna är sjukskrivna betydligt mer än männen.