Hallå Skåne

Möt länsöverdirektören Carl Älfvåg

13 min

Carl Älfvåg är ny länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Skåne sedan årsskiftet. Han är 51 år gammal, bor numera i Malmö och kommer senast från jobbet som generaldirektör för Handisam. Han har dessutom jobbat som diplomat och innan dess studerat juridik och freds- och konfliktkunskap vid Lunds Universitet.

- Som chef är mina goda egenskaper också de som kan ligga mig i fatet ibland. Jag är snabb och det betyder också att det ibland kan gå för snabbt, jag är otålig och det kan ju vara både positivt och negativt men jag är också en som skapar god stämning i arbetslaget, säger Carl Älfvåg.

I oktober förra året utsågs Carl Älfvåg till ny länsöverdirektör för länsstyrelsen i Skåne och hans chef är nu Margareta Pålsson, landshövdingen. Och det var också hon som ringde och erbjöd honom jobbet.

- Jag fick samtalet när jag satt i cafeterian på sjukhuset med min far som nyss fått en ny axel så det var lite märkligt att få det samtalet där och då, berättar han.