Datainspektionen vill ändra grundlagen efter Lexbase

1:07 min

En ny söktjänst som gör det möjligt att få ut uppgifter om dömda privatpersoner gör att Datainspektionen vill att grundlagen skrivs om.

Den kontroversiella internettjänsten Lexbase låter privatpersoner söka efter och ladda ned domar via namn, personnummer eller geografisk placering.

Tack vare ett utgivningsbevis har tjänsten samma grundlagsskyddade yttrandefrihet som radio, tv och tidningar och undantas från personuppgiftslagen.

Ett utgivningsbevis kan privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter ansöka om hos Myndigheten för radio och tv.

Om Lexbase hade omfattats av personuppgiftslagen hade sajten kunnat stängas ner, menar Datainspektionen.

Datainspektions generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö vill nu att grundlagen skrivs om för att förhindra att tjänster som Lexbase kan skaffa sig utgivningsbevis.

”Det är onekligen en paradox att den som har en webbplats med utgivningsbevis kan hantera uppgifter fritt på ett sätt som polisen är förbjuden att göra”, skriver Kristina Svahn Starrsjö på DN Debatt. 

Advokatsamfundet är starkt kritiska och pekar på en överhängande risk för onödig oro och att människor kan ta lagen i egna händer.