STUDIO ETT TISDAG 28 JANUARI

Datainspektionen kräver grundlagsändring

11 min

I Studio Ett igår debatterades en ny tjänst på nätet som gör det möjligt att ta reda på om exempelvis dina grannar är dömda för brott. Sökningar kan göras på namn, personnummer eller via en karta som visar domarna över ett visst område. I dag kräver Datainspektionen en grundlagsändring för att få bukt med denna och liknande tjänster. Generaldirektören, Kristina Svahn Starrsjö, menar att det är integritetskränkande uppgifter och ett brott mot personuppgiftslagen. Men eftersom webbplatsen innehar ett utgivningsbevis och på så sätt har skydd i tryckfrihetsförordningen kan myndigheten inte agera. Behövs en grundlagsändring? Martin Brinnen, jurist på Datainspektionen och Nils Funcke, journalist och debattör medverkar.