Varför regerar männen i filmbranschen?

8:59 min

Män dominerar fortfarande filmbranschen, både i Sverige och Norden. Men varför? Hjalmar Palmgren på Svenska filminstitutet gästar P3 Nyheter med Sjödell för att ge sin syn.

Bara 15 procent av alla spelfilmer i Norden regisserades av kvinnor 2012. I Sverige var siffran sex procent, enligt en rapport från Nordiska informationscentret för medie-och kommunikationsforskning, Nordicom.

– Jag har själv inte sett den aktuella rapporten, men det är ju ett återkommande problem. Vi på SF fördelar ju pengar från staten och målet vi har haft är att pengarna absolut ska fördelas jämnt mellan könen. Men det är komplicerat att få rätt siffror eftersom det arbete vi gör, där vi ger stöd till film, kan ta lång tid mellan att stödet lämnas till att filmen är ute på biograferna. Men om ett par år ska vi ha nått målet, säger Hjalmar Palmgren som är produktionschef på Svenska filminstitutet.

Han tror att den långsamma utvecklingen beror på strukturella problem som också finns i samhället.

– Det är nog svårt för filmbranschen att få igenom den här förändringen på egen hand. Ett av de krav som vi på SF arbetar med är att vi ska få en jämn fördelning mellan könen, men sådana krav måste finnas i hela samhället, inte bara i filmvärlden.

Hjalmar Palmgren menar också att bland de som söker stöd finns också en majoritet män vilket gör jämställdhetsarbetet svårt för SF, eftersom det blir färre kvinnor att ge stöd till.

– Att så få kvinnor hörs och syns i filmer utan att män deltar är ett problem som ligger till grund för den problematik vi diskuterar här. Och det är ju viktigt att kvinnor får samma möjligheter att uttrycka sig som män har. Samma problem finns vad gäller mångfald. Kanske måste vi som arbetar med film våga fokusera på en annan typ av film än den vi ofta ser nu för att få till en förändring.