EU vill satsa på havsenergi

1:52 min

EU-kommissionen vill att energi från havsvågor, strömmar och tidvatten ska utnyttjas i större skala framöver. El från havskraftverk skulle kunna stå för en stor del av Europas behov och skapa 40 000 arbetstillfällen inom några decennier, visar en ny rapport.

Potentialen för havsbaserad elproduktion ifrån haven är mycket stor. EU kommissionen räknar med att så mycket som 80 procent av EU:s elproduktion teoretiskt sätt skulle kunna komma ifrån vågor, strömmar och tidvatten år 2030, men då räknar de även med vindkraft till havs.

EU-kommissionären för havsfrågor Maria Damanaki sa på en presskonferens att en stor satsning på den här energiformen även skulle skapa många arbetstillfällen, 30-40 000 jobb fram till 2035, en mycket lovande bransch menar hon.

– Det här är verkligen en mycket lovande sektor, enligt Maria Damanaki.

Havsenergi handlar om att ta tillvara på den rörelsenergi som finns i vågor och strömmar. En stor fördel är att man på detta sätt kan producera energi i stort sett hela tiden utan avbrott. Tekniken kan därför balansera och komplettera andra förnybara energislag som vindkraft och solenergi.

Nackdelen kan vara att vissa apparater kan komma att påverka djurlivet under och ovan havsytan. Till exempel så kan sälar och dykande sjöfåglar komma att krocka med roterande propellrar under vattnet och forskning pågår bland annat i Storbritannien för att ta reda på mer om miljökonsekvenserna.

Havsenergitekniken är också ung och ännu i sin linda jämfört med till exempel vindkraften. Satsningen nu går ut på att införa ett havsenergiforum som ska samla alla aktörer inom branschen för att skynda på utvecklingen genom att arbeta mot samma mål tillsammans. Sedan ska en tydlig färdplan sättas upp att få fler anläggningar på plats.

I dag är produktionen från havsbaserad energiproduktion mycket blygsam och märks knappt i den totala energimixen, men samordning på det här sättet kan ge en skjuts framåt, tror professor Mats Leijon som leder Sveriges största forskningsprojekt för havsbaserad energi vid Uppsala universitet.

- I dag så har sol och vind fått mycket finansiering i Europa medan havsenergi har fått väldigt lite, de resonerar helt rätt.

Referens: EU-kommissionen, Blå energi åtgärder som behövs för att utnyttja potentialen hos havsenergin i Europas hav med resultat till 2020 och därefter,  20/1 2014, COM/2014/08