Största vandrarhemmet byggs

Göta kanalbolagets planerade stora vandrarhem i Norrkvarn utanför Lyrestad kommer att bli verklighet - även om Mariestads kommun beslutar sig för att inte betala en ny vatten- och avloppledning till området. Det beskedet ger i dag Gunnar Andreasson på Göta kanalbolaget i Sjötorp.
Göta kanalbolaget vill bygga det hittills största vandrarhemmet utmed Göta kanal. Anledningen är att fler turister ska kunna få övernattningsmöjligheter. Investeringen i 92 bäddar i Norrkvarn utanför Lyrestad handlar om en investering på tolv miljoner kronor. Men tekniska nämnden på Mariestad har sagt nej till att betala en ny va-ledning och ett nytt reningsverk till vandrarhemmet. Orsaken är att det skulle kosta kommunen minst fyra miljoner kronor. Göta kanalbolaget har lämnat in en bygglovsansökan till Mariestad, och vill ha vandrarhemmet klart 2004. Det kan nu bli tal om att Göta kanalbolaget självt får betala investeringen i ett reningsverk.