För få fällande domar mot skogsägare

1:48 min

Skogsstyrelsen vill införa sanktionsavgifter mot skogsägare som inte följer reglerna.

I dag behöver myndigheten driva fallen i domstol men där blir det sällan fällande domar. Sanktionsavgifter tros få fler skogsägare att i större utsträckning följa skogsstyrelsens regler när det gäller exempelvis avverkningsanmälningar.

– Vi tror att det skulle påverka markägarna betydligt. Det blir en mer eller mindre automatisk kostnad för de som inte anmäler, säger Göran Öster, som är chefsjurist på Skogsstyrelsen.

I dag behöver markägare göra en avverkningsanmälan innan de ska avverka skog. Det görs för att Skogsstyrelsen ska kunna försäkra sig om att inga viktiga, till exempel historiska fornminnen, förstörs. Varje år görs det över 50 000 sådana anmälningar.

För att komma åt problemet med de som struntar i att informera skogsstyrelsen vill myndigheten kunna använda sig av sanktionsavgifter istället för att behöva lita på en lag som i dagsläget inte fungerar.
– Vi har rätt så många sådana ärenden så vi väljer ut de som vi tycker är allvarligast. De uppgår kanske till ett hundratal. Men resultatet blir väldigt klent, det blir kanske fyra eller fem domar varje år. Det ger inte mycket effekt, säger Göran Öster.

Johan Karlsson är skogsägare utanför Jönköping och avverkade skog så sent som i somras. Han menar att för skogsägarnas rykte är det viktigt att Skogsstyrelsen har rätt verktyg.
– Om Skogsstyrelsen känner att de får bättre möjligheter att agera så förbättrar det ju synen på skogsägare som ansvarstagande. Kan skogsägarna stärka sin trovärdighet så ser jag det bara som positivt, konstaterar Johan Karlsson.

Det är framför allt där påföljderna i dag är begränsade till böter eller penningböter som Skogsstyrelsen vill införa sanktionsavgifter. Men än är det lång väg dit och under tiden får Göran Öster och hans kollegor luta sig mot en lag som de upplever som tandlös.
--Man blir ju lite uppgiven, så är det ju, säger Göran Öster.