Ny humanistisk tankesmedja

1:41 min

Det har tillkommit en ny tankesmedja, Humtank, som understryker vikten av det humanistiska perspektivet i debatten. Det är personer från lärosäten runt om i landet som står bakom den och Per-Olof Erixon, dekan vid Umeå Universitet, är grundaren.

- Vi kommer ha synpunkter på det som händer i samhället. Vi kommer också att demaskera sånt som är avsett att dölja nånting.

För snart två år sedan föddes en idé hos Per-Olof Erixon som är professor i pedagogiskt arbete och dekan vid Umeå Universitet. En idé om en ny tankesmedja, den humanistiska Humtank. I slutet av den här veckan åker en person från varje lärosäte i landet till Lund för att mötas och diskutera arbetssätt och finansiering.

Samhällsdebatten idag har ekonomiserats, tycker Per-Olof Erixon och det är ett av skälen varför Humtank behövs.

- Jag tycker att det saknas ett perspektiv. Det finns ingen plats för ett humanistiskt perspektiv i debatten. Utan det är antingen medicinskt, tekniskt eller ekonomiskt. Men om vi tänker att samhället är så pass mycket mer så måste nånting in som då humaniora representerar. Det måste in som ett perspektiv. Ett naturligt, ett självklart perspektiv när man talar om miljö, sjukdomar eller hur samhället ska byggas upp eller när man talar om arbetsmarknad eller vad det nu är.

Humtank är inte partipolitiskt, men politiskt eftersom att allt är politik säger Per Olof Erixon. Han tycker också att det idag är alldeles för enkelt att ta ett ord och fylla det med en ny innebörd och då är tanken är Humtank ska finnas där och belysa det

- Vi ska vända på begreppen och vi ska visa på svagheterna, visa på hur saker och ting egentligen ser ut. Vi är det kritiska perspektivet, vill vara det i samhällsdebatten.