Just nu

Brottslingar möter brottsoffer

Ett projekt i Kalmar där unga brottslingar får möta sina offer har lett till lagförslag. Resultatet från Kalmarprojektet och liknande projekt runt hela landet har varit så positivt att riksdagen väntas anta en ny lag nästa år. Lagen skulle innebära att alla kommuner blir skyldiga att erbjuda medling mellan unga brottslingar och deras offer.
Verksamheten i Kalmar startade som ett försöksprojekt för ett och ett halvt år sedan men har redan nu blivit en fast verksamhet. Nästan alla ungdomar under 18 år som har gjort sig skyldiga till brott vill vara med om medling.