Skolpsykologen i Skara slutar

Skaras ende skolpsykolog, Mikael Nilsson, har sagt upp sig och kommer att sluta efter sommaren. Nyligen sade politikerna i barn- och utbildningsnämnden nej till att anlita en extra skolpsykolog för att korta köerna bland sökande elever.
Mikael Nilsson har som skolpsykolog ensam ansvaret för över två tusen elever vid skolorna i Skara. I värsta fall kan elever som behöver hjälp tvingas vänta i över ett år. Uppsägningen riskerar nu att leda till att väntetiderna förlängs ytterligare. Även en av kommunens skolsköterskor har sagt upp sig.