Ingen granskning av flygplatsen

Konkurrensverket kommer inte att granska om Västerås flygplats AB missbrukat sin ställning genom att ge vissa flygbolag bättre villkor än andra.
Både flygbolaget SAS och fackförbunden Transport och Tjänstemannaförbundet HTF anmälde flygplatsen till Konkurrensverket. SAS misstänkte att konkurrenten Ryan Air gynnas av flygplatsen. Men enligt Konkurrensverket finns inga skäl att göra någon närmare granskning i det fallet. Samma bedömning gör Konkurrensverket beträffande den anmälan som fackförbunden Transport och Tjänstemannaförbundet HTF gjort, där de ville veta om flygplatsen ger flygbolaget Ryan Air bättre villkor än andra bolag som flyger på Västerås, och om det i sådana fall innebär en begränsning av konkurrensen om flygresenärerna. Även Ryanair lämnade in en anmälan till Konkurrensverket. Det irländska flygbolaget ansåg att SAS har tagit ut obefogat höga priser på linjer där bolaget inte haft någon konkurrens av andra lågprisflygbolag. Men inte heller denna anmälan kommer att leda till några åtgärder från Konkurrensverket.