Antioxidanter som gynnar cancercellers spridning

1:58 min

Det verkar som om antioxidanter kan göra att lungcancertumörer växer snabbare, enligt studie på möss.

Det är en grupp göteborgsforskare som gett cancersjuka möss tillskott av två antioxidanter. Det handlar om vitamin E och acetylsystein. Och lungcancertumörerna växte ungefär dubbelt så snabbt hos de här mössen jämfört med cancersjuka möss som inte fick tillskott av antioxidanterna. Det verkar vara genom flera olika mekanismer som antioxidanterna gynnar cancercellernas spridning. Professor Peter Nygren som är cancerläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala har läst studien.

-Jag tycker att det är en intressant studie, säger professor Peter Nygren, cancerläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som har läst studien. Det är ju ett intressant, hett ämne, på många sätt därför att många patienter tar till sig budskapet som man uppfattat att antioxidanter är viktiga för att försöka förhindra cancer. Det här tycker jag adderar till en del information att man inte ska ta antioxidanter som tillägg. Tidigare har man ju tittat på rent förebyggande studier att antioxidanter inte har någon betydelse. Men det här är första gången i en experimentell modell, att man tittar på vad som händer med en tidig cancer om den exponeras för antioxidativa ämnen.

Så antioxidanter får alltså motsatt verkan mot vad man kanske tänker sig?

– Ja, det är precis så. Och vad som händer med en tidig tumör vid exponering för antioxidanter har tidigare varit okänt, säger Peter Nygren

Är det en viktig studie?

– Jag tycker det är en viktig studie. Men sen är det ju ett stort steg från djurmodell till människa/patienter. Det vet vi sedan tidigare.

Peter Nygren understryker att antioxidanter som en naturlig del av maten har positiva effekter på hälsan, det är just kosttillskotten som inte verkar vara bra.

– Man får inte fram de här positiva effekterna när man tillför antioxidanter i renframställd form i tabletter och i högre doser, helt enkelt.

Referens: www.ScienceTranslationalMedicine.org 29 January 2014 Vol 6 Issue 221 221ra15