Osäkra skolbussar

Det är oklart vem som är ansvarig för att bussarna som skolbarn åker varje dag är säkra. I Örnsköldsvik blev var tredje skolbuss underkänd i den senaste besiktningen vid svensk bilprovning. Bernt Partanen är ansvarig för kommunens upphandling av skolskjuts. Enligt honom gör kommunen ingen egen kontroll av bussarna.