Havsenergi

Havsenergin i nivå med flygets barndom

6:36 min

Mats Leijon är professor vid Uppsala Universitet och vid University of Southampton och leder en av världens största forskargrupper kring havsenergi. Den tekniska utvecklingen inom våg-, tidvatten och havströmenergi är på samma nivå som under flygets barndom när folk stod uppe på hustaken och flaxade, säger han. Men när det tar fart kan det bli stort.

Det har hittills saknats forskningsfinansiering i samma utsträckning som sol- och vindkraft haft, enligt Leijon, så han välkomnar nu EU-kommissionens satsning på "blå energi". Det kan leda till ett uppvaknande i flera EU-länder där mest Storbritannien investerat fram tills nu. Kina har också lagt stora resurser inom området.

Det finns enligt Leijon ungefär 100 olika koncept på vågkraft och lika många på strömkraftsidan och i Sverige har man försökt välja koncept som är enkla med så få rörliga delar som möjligt och så skyddat från havsytans krafter som det går.

Mats Leijons bedömning är att på sikt skulle havsenergi i Sverige kunna stå för 10 % av Sveriges el, men om man tittar på den mycket större potentialen utanför Norges kust med betydligt starkare strömmar och högre vågor så kan det i Norden bli mycket mer. Mats Leijon hoppas också på en betydande miljöteknikexport från Sverige eftersom vi har kommit långt inom forskningen kring havsenergi.