Extragranskning av deklarationer

Skattemyndigheten i Västerås granskar i år försäljning av värdepapper, avdrag för bilresor till jobbet och avdrag för övriga kostnader extra noga. Myndigheten räknar med att få in drygt 500.000 förenklade självdeklarationer tills tiden går ut den 2:a maj.