Ny lag ger avdrag för grön el

2:21 min

Regeringen vill öka produktionen av förnybar el, och nu kommer en ny lag som gör att privatpersoner och bostadsrättsföreningar ska kunna göra skatteavdrag om de producerar egen grön el i liten skala.

Mjölkbonden Jan-Gunnar Andersson i Norra Ljunga söder om Jönköping blev klar med sin solcellsanläggning i somras.

– Den ger faktiskt två kilowatt per timme. Så även om det är mulet så blir det lite ström, säger han.

Lantbrukaren Jan-Gunnar Anderssons solcellsanläggning, som varit igång ett halvår, beräknas ge 46 000 kilowattimmar per år. Och med ett skatteavdrag på maximalt 18 000 kronor per år är tanken att den som sätter upp solceller på taket eller med ett eget vindkraftverk producerar el i liten skala få något tillbaka för det elöverskott som går tillbaka till elnätet.

När förslaget nu blir verklighet föreslås reformen bli generösare än ursprunget. 25 miljoner kronor per år avsätts i budgeten för att täcka in skatteavdraget, jämfört med 8 miljoner kronor som regeringen aviserade i höstas. 

30 000 kilowattimmar får dras av, jämfört med ursprungliga 20 000 kilowattimmar. 

Skatteavdraget blir också generösare - 18 000 kronor jämfört med 12000 kronor i det ursprungliga förslaget. 

I det ursprungliga förslaget sattes en gräns för produktionsanläggningar på max 63 ampere, men den gränsen har nu satts till 100 ampere. 

Efter justeringarna kommer inte bara villaägare utan även bostadsrättsföreningar och företag med lite större anläggningar kunna göra skatteavdraget. 

På det sättet vill regeringen locka fler privatpersoner och företag att producera mikroel, säger energiminister Anna-Karin Hatt.

– Vi behöver mer förnybar el i Sverige, det är bra för det svenska energisystemet men det är också bra för konsumenterna som på det sättet kan ta kontroll på sina elkostnader.

Ursprungsförslaget, som presenterades i höstas, kritiserades av flera remissinstanser för att vara för blygsamt. När det nu blir verklighet enligt det lagförslag som regeringen lämnar till lagrådet i dag är budgetutrymmet större.

Skatteavdrag kommer att få göras för högst 30 000 kilowattimmar per år, enligt det förslag till ny lag som regeringen lämnar till lagrådet idag. Lagen föreslås börja gälla från 1 juli.

Med den nya lagen kan förutom villaägare, bostadsrättsföreningar och lantbrukare ta del av förmånen och Anna-Karin Hatt räknar med att förslaget kan ge ett energitillskott med förnybar el motsvarande 2 000 eluppvärmda villor.

Och Jan-Gunnar Andersson, vars solcellsanläggning täcker en del av ett tak på hans gård, är inte främmande för att bygga ut.

– Om strömpriserna går upp ytterligare då kommer man ju bygga till och det är ju nästan oändligt med plats på taket.