Extremistiskt våld: Fler attentat kan planeras

2:01 min

Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) tog i dag emot en rapport om det extremistiska våldet i Sverige, där man bland annat bedömer att det fler attentat kan planeras från den våldsbejakande islamistika miljön.      

Rapporten, som till största del bygger på material från Säkerhetspolisen, har delat in extremismen i tre områden - den autonoma vänsterextrema miljön, den högerextrema vit makt-miljön och den islamistiska extremismen med religiösa förtecken.

– Även Sverige ses numera som ett önskvärt mål för den islamistiska extremismen, säger utredaren Doris Högne Rydheim, rektor vid Polishögskolan, under en presträff där rapporten presenteras.

Man gör bedömningen att fler attentat kan planeras från den miljön, men terrorhotsnivån som höjdes för Sverige 2010 ligger kvar.

Rapporten kommer också fram till att den autonoma miljön fortsätter att utgöra ett hot mot samhällets demokratiska funktioner, och de skiljer sig från vit makt-miljön, som inte är lika systematisk.

– De autonoma saknar förmåga att förändra statsskicket, men de har en avsikt att agera mot samhällets grundläggande demokratiska funktioner, säger Doris Högne Rydheim.  

Hotet från den autonoma vänsterextrema miljön och den högerextrema vit makt-miljön kommer att öka under valåret 2014. Efter valet bedöms den aktiviteten att sjunka igen.   

– Det är klart att både Säkerhetspolisen och polisen är väl förberedda. Det är första gången i vårt land då vi har val både till Europaparlamentet och riksdags- och lokalval under samma år, så det är klart att det rör sig i olika extremistiska miljöer, och det måste man ta på största allvar, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson till Ekots reporter Anna Gustafsson.

Hon betonade också att uppgiften att motverka hot mot demokratin inte bara ligger hos polisen och rättsväsendet.

– Vi vet att det är mer lönsamt att förebygga än att reparera, säger Birgitta Ohlsson.

Ekot direktrapporterade från presskonferensen:

Julia Milder, Ekot: Hej och välkomna till Ekots direktrapportering om presskonferensen där en ny rapport om de våldsbejakande extremistmiljöerna ska lämnas över till demokratiminsiter Birgitta Ohlsson (FP).

09:52, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Klockan 10.00 drar presskonferensen igång. Medverkar gör förutom Birgitta Ohlsson även utredaren Doris Högne Rydheim, rektor vid Polishögskolan.

09:54, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Nu börjar pressträffen. Birgitta Ohlsson inleder: - I juni 2013 utsåg regeringen Doris Högne Rydheim som särskild utredare. Hon fick i uppdrag att ta fram en lägesbild av de våldsbejakande miljöerna i Sverige men också att beskriva tendenserna i miljöernas utveckling.

10:05, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Utredningen bygger på underlag från Säpo, men även på svensk och utländsk forskning, säger Ohlsson.

10:05, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Högne Rydheim berättar först lite lite om bakgrunden till rapporten och berättar sedan vad man har tittat på i utredningen -Är det här ett ungdomsproblem? Vi tittar även på ideologins betydelse att attrahera, vi har också tittat på och har ett resonemang kring psykisk ohälsa.

10:09, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Man har tittat på tre miljöer i rapporten: Den autonoma miljön på den politiska vänsterkanten, vit makt-miljön på den politiska högerkanten och den våldsbejakande islamistsiska miljön som har religiösa förtecken, säger Högne Rydheim.

10:11, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: - Det är i huvudsak Säpo som har gett material till den här rapporten.

10:12, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Nu övergår Högne Rydheim till vad man kommit fram till: - De autonoma utgör ett fortsatt hot mot samhällets demokratiska funktioner, och de skiljer sig från vit makt-miljön, som inte är lika systematisk, där fokuserar man istället på hot mot enskilda individer.

10:14, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: - De autonoma saknar förmåga att förändra statsskicket, men de har en avsikt att agera mot samhällets grundläggande demokratiska funktioner. Gruppen är storleksmässigt lika stor som 2009, säger Högne Rydheim.

10:17, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Vad gäller vit makt-miljön är bedömningen att den saknar en direkt avsikt och förmåga att förändra statsskicket, men den utgör ett hot mot enskilda människors demokratiska fri- och rättigheter.

10:18, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Och gällande den våldsbejakande islamistiska miljön saknar den avsikt att förändra Sveriges statsskick, brottsligheten riktar sig i huvudsak mot utlandet, säger Högne Rydheim. Den miljön utgör ett hot mot enskilda personer i Sverige, de som anses ha kränkt islam.

10:21, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Vad gäller framtiden har rapporten försökt att titta två år framåt i tiden.

10:22, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Man gör bedömningen att aktiviteterna från den autonoma miljön och vit makt-miljön kommer att blir fler under valåret 2014. - Efter valet kommer aktiviteten att sjunka, säger Högne Rydheim.

10:23, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: Man gör också bedömningen att det kan bli fler fall av planering av attentat från den våldsbejakande islamistiska miljön, och att man kommer att följa den rörelse man kallar Counter jihad. Den gruppen är liten i Sverige och den förespråkar i dag inte våld för att nå sina politiska syften, säger Högne Rydheim, men eftersom deras motsvarighet i Europa gör det får man se hur det går i Sverige. Därmed är pressträffen avslutad och det är dags för enskilda intervjuer.

10:26, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: En kort sammanfattning: Man bedömer att det kan bli fler fall av planering av attentat från den våldsbejakande islamistika miljön. Hoten gäller i första hand personer som anses ha kränkt islam, men attentatshotet kan leda till att allmänheten kommer til skada. Aktiviteten från den autonoma vänsterextrema miljön och den högerextrema vit makt-miljön kommer att öka under valåret 2014, men efter valet bedöms den aktiviteten att sjunka igen.

10:32, 31 January 2014

 

Julia Milder, Ekot: När Säpo i december i fjol gjorde en lägesbedömning av situationen för vänster- och högerextremistiska grupper såg man att det är en ökad upptrappning mellan de båda grupperna.

10:34, 31 January 2014