Fler träd ska sparas på hyggena

1:46 min

Som en reaktion på kritiken mot det moderna skogsbrukets kalavverkningar har statliga Sveaskog infört en så kallad tioträdsregel som betyder att tio träd ska sparas på varje hektar som avverkas.

Idag sparas värdefulla träd för skogens arter - enstaka träd eller koncentrerade grupper, däremellan stora kala ytor. Med den nya regeln ska tio träd sparas på varje hektar, vid varje avverkning. 

– Tallen härnere som är ett naturvärdesträd den är 300 år. Den och aspen där hade stått själva här och de där två asparna kanske, men resten hade åkt ner. 

Stefan Bleckert visar ett hygge som är förebild för den nya regeln - tät unggranskog under fullvuxna tallar och aspar. Vid avverkningen lämnades tio träd på varje hektar - i genomsnitt 33 meter mellan dem- som tio träd på en och en halv fotbollsplan ungefär. Det vanliga sättet att avverka lämnar stora ytor helt tomma, men lättarbetade. 

– Jag tror att för många markägare skulle det här vara ett sätt att få en härligare känsla för den skogsmark man rör sig i. Det blir så stereotypt om man delar upp det i de här stora kala ytorna och så har vi hänsyn däremellan. Det blir väldiga stora sår i landskapet. Det ska också kunna vara vackert i skogen - samtidigt har det biologiska värden. 

Svampexperten Anders Dahlberg på Artdatabanken säger att ju tätare mellan träden som står kvar desto mer svamp, som är beroende av samarbetet med träden, har chansen att överleva tills ny skog har vuxit upp.

I en avverkningsmogen skog står det ungefär 6-700 träd på varje hektar- och hur stor nytta de här tio gör är det ingen som vet. Forskning har visat att om det finns 200 träd kvar klarar sig de flesta svampar eller lavar. Men det är ett steg i rätt riktning, säger han.

Lagen kräver att skogsägarna lämnar så kallad naturhänsyn, men hur den gör bäst nytta vet vi inte riktigt, säger Sveaskogs naturvårdschef…

– Vi håller på med ett projekt där, men det här ska vara lägsta ribban.

Reporter Lena Näslund, Naturmorgon.