Riksdagsman vill utvisa fler

Den moderate riksdagspolitikern från Sölvesborg, Jeppe Johnsson, fortsätter kräva hårdare tag mot invandrare.
I en fråga till regeringen skriver Johnsson att den utlänning som begår grova brott i Sverige har förverkat sin asylrätt och bör utvisas. Domstolarna kan idag döma en utländsk medborgare till utvisning om brottet som begåtts bedöms som grovt och leder till fängelse. Utvisning kan också dömas ut om domstolen bedömer att det finns risk för fortsatt brottslighet. Men Jeppe Johnsson menar att det sker allt för sällan eftersom domstolarna visar på andra hinder för utvisning. I förra veckan krävde Johnsson att man ska ställa hårdare krav på invandrare när det gäller språkkunskaper. I en motion till riksdagen skrev han att de som ska få svenskt medborgarskap måste kunna svenska och ha tillräckliga kunskaper om det svenska samhället.