Elevdemokrati är mycket viktigt

vid något tillfälle får även klassen tycka till. Typ om Emma ska få fuska i tävlingar. Men den frågan kommer nog aldrig upp.