Utökad flygtrafik i Eskilstuna

Om knappt femton år, 2015, kan Eskilstuna Flygplats ha närmare tre gånger så stor flygtrafik som idag - främst civiltrafik.
Eskilstuna kommun har därför tagit beslut om en miljökonsekvensbekrivning av flygplatsen. Men boende vid flygplatsen i Kjula är skeptiska och säger till Sveriges Radio Sörmland att de inte tror att flygplatsen i Kjula kan konkurrera med andra, närliggande flygplatser.