Fusk med SSU-register har pågått länge

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU:s sätt att redovisa sitt medlemsantal pågick även när ungdomsminister Lena Hallengren var ordförande i SSU:s Kalmardistrikt. Ekot har läst årsredovisningarna för åren när Hallengren var ordförande.

Misstankarna mot att SSU blåser upp sitt medlemsantal handlar om att distriktsorganisationer betalar medlemsavgiften för sina medlemmar till förbundet centralt, medlemmar som kanske överhuvud taget inte ens vet om att de är med i SSU.

Hanteringen leder till att de olika distrikten stärker sina egna positioner inför interna strider och kan kvittera ut mer i olika bidrag än vad man är berättigad till.

Medlemsregister gås igenom
SSU:s högsta ledning beslutade på måndagen att förbundet ska gå igenom hela medlemsregistret och skriva till landets alla medlemmar – enligt förbundets uppgifter är de runt 29 000 – och fråga om personen verkligen är medlem eller inte.

Regionförbundet i Kalmar län har också inlett en utredning för att ta reda på hur SSU-distriktet i Kalmar län har hanterat de här frågorna.

Har pågått länge
Men sättet som Kalmar län hanterat in- och utbetalningarna av medlemsavgifterna har pågått länge, också under nuvarande ungdomsminister Lena Hallengrens period som ordförande på 90-talet.

Vi har läst årsredovisningarna för 1997 och 1998, när Hallengren var ordförande. Under båda de åren betalade SSU-distriktet i Kalmar in mer pengar till förbundet centralt i medlemsavgifter, än vad man fick in i avgifter från medlemmarna, cirka 15 000 kronor mer per år.

– Under min tid som distriktsordförande, i mitten på 90-talet, så förutsatte jag att de medlemmar som den lokala klubben rapporterade till distrikten, var just medlemmar.

Hur många av de här medlemmarna har verkligen varit medlemmar?

– Som distriktsordförande i mitten på 90-talet, så förutsatte jag att de medlemmar som rapporterades från klubben till distriktet var medlemmar.

Vad säger du om att både SSU centralt och Regionförbundet i Kalmar nu granskar det här?

– Jag välkomnar att man ser över frågan och det är ju en fråga för den nuvarande ledningen på både lokal, regional och central nivå att utreda frågan.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se