Ny rektor på Campus Helsingborg

Anders Hallgren blir ny rektor vid Campus Helsingborg.
I dag bor och arbetar Anders Hallgren i Nyköping men det var vid Lunds tekniska högskola som han avlade sin examen som civilingenjör och som han fick sin doktorshatt. Han är född 1958 och är teknologie doktor i kemiteknik. Han tillträder tjänsten i augusti.