Skattesmäll för landstinget

Skattemyndigheten har nu beslutat att landstinget Kronoberg ska betala 2 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter för två inhyrda läkare.
De två läkarna sålde sina tjänster till landstinget via bolag som de själva äger eller delvis äger och därför har landstinget inte betalat några arbetsgivaravgifter. Men skattemyndigheten anser inte att de båda läkarna ska betraktas som företagare utan som vanliga arbetstagare, och därför ska landstinget nu i efterhand betala in arbetsgivaravgifterna för läkarna.