Få cancerpatienter rehabiliteras efter behandling

2:28 min

De flesta cancerpatienter får ingen rehabiliteringsplan och tvingas ofta söka hjälp på egen hand. Det leder till onödigt lidande och en mindre effektiv medicinsk behandling. Det visar en studie som gjorts av organisationen Nätverket mot cancer.

Psykolog Patrik Göransson, ordförande i Svensk förening för psykosocial onkologi & rehabilitering har varit med och gjort studien.

 – Jag tycker dels att det är beklagligt, men inte så överraskande kanske därför att vi generellt sett inte jobbar så tydligt med cancerrehabilitering integrerat i svensk cancervård. 

1 800 cancerpatienter och närstående har fått svara på frågor om vilken rehabilitering de erbjudits. 96 procent svarade att de inte fått någon rehabiliteringsplan trots att de skall ha det. Behandlingen av cancer har blivit allt bättre, men rehabiliteringen har inte hängt med i utvecklingen.

Varje dag får över 150 personer en cancerdiagnos. Effektivare behandling gör att fler överlever och många lever längre med sin cancer.

 – Det här skapar då ett problem, ett angenämnt problem att vi helt enkelt har människor som överlever och då ställer det stora krav på oss att vi behöver tänka på hur skall de här personerna inte bara överleva utan också kunna leva.

Anna Elengård är 34 år och har opererats för både hjärntumör och livmoderhalscancer. Operation, strålning och cellgifter har varit hennes vardag de senaste åren.

– Jag har enorma biverkningar både fysiskt och psykiskt med tanke på den historien jag har bakom mig.

Enligt psykolog Patrik Göransson skall rehabilitering sättas i samtidigt som en patient utreds för sin cancer. Det kan handla om samtalsterapi, sjukgymnastik och kostråd. Anna Elengård har inte fått någon hjälp eller vägledning.

– Då skall jag också veta det själv som det ser ut i dag vilken rehabilitering jag behöver och det skall man orka då man gått igenom kanske både operation och annan behandling, men plötsligt blir man strandsatt och får klara sig själv mer eller mindre.

Under våren kommer Sveriges kommuner och landsting att presentera ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.

Psykolog Patrik Göransson sitter med i arbetsgruppen och tror att riktlinjerna kommer hjälpa, men att en förändring till det bättre kommer ta tid.

– Budskapet är att du måste återkommande bedöma och lyfta cancerberördas behov av fysisk, psykisk, social och existentiell rehabilitering. Det kostar inte mer pengar och det kostar inte mer tid att göra rätt från början.

Anna Elengård har fått sätta ihop sitt eget rehabiliteringsprogram.

 – Vi är en diagnos som skall behandlas, men inte så mycket en individ som man ser.