FN:s terrorlista får EU-kritik

Europaparlamentet riktade på torsdagen skarp kritik mot den så kallade terrorlista som FN:s säkerhetsråd har antagit.
En stor majoritet i Europaparlamentet är kritisk mot bristen på respekt för mänskliga rättigheter i samband med att terroristutpekade EU-medborgare fått sina tillgångar frysta. Parlamentet begär en översyn av listan med personer med påstådd terroristanknytning, som antagits av FN:s säkerhetsråd. EU-politikerna framhåller vikten av att de drabbade säkerställs mat och husrum, även om deras tillgångar frysts. EU-parlamentet röstade också för ett förslag om att personer som terroriststämplats ska kunna vända sig till domstol för att få sanktionerna tillfälligt hävda.