Jämställdhetsarbete kritiseras

Jämställdhetsombudsmannen, JÄMO, är kritisk till Akademiska sjukhusets jämställdsarbete på flera punkter. JÄMO konstaterar att ingen av klinikernas jämställdhetsplaner lever upp till lagen.
Enligt JÄMO tycks dom som har skrivit jämställdhetsplanerna inte ha haft tillräckliga kunskaper. Många kliniker har bara kopierat den övergripande planen för Akademiska sjukhuset. För att kontrollera att kvaliteten blir bättre vill JÄMO titta på sjukhusets jämställdhetsplaner igen nästa år. JÄMO vill också få in en ny lönekartläggning från sjukhuset i juni i år.