EU kräver nya åtgärder mot korruption

1:54 min

För att minska risken för korruption bör Sverige öka insynen i kommuners affärer med privata företag. Det här kräver EU-kommissionen i en rapport som offentliggörs senare på måndagen.

Mutor och maktmissbruk i Europa beräknas kosta över 1 000 miljarder kronor varje år, enligt EU-kommissionen. Sverige pekas ofta ut som ett av de minst korrupta länderna i Europa, men till exempel muthärvan i Göteborg visar att Sverige inte är immunt mot problemet.

Vid lunchtid i dag kommer EU-kommissionär Cecilia Malmström presentera en rapport om korruptionen i Europa, den första i sitt slag. Ekot har läst en del av rapporten, som innehåller rekommendationer riktade till vart och ett av de 28 EU-länderna.

Sverige får bland annat uppmaningen att ytterligare öka öppenheten kring finansiering av politiska partier. EU-kommissionen vill att man ska överväga ett totalförbud för svenska partier att ta emot bidrag från anonyma donatorer.

I sin rapport kräver Cecilia Malmström även att svenska kommuner ska öka insynen i sina affärer med privata företag. Målet är att minska risken för det som tingsrätten anser hände i Göteborg för några år sedan; att en kommunal tjänsteman tog emot privata förmåner av en byggmästare i utbyte mot kommunala uppdrag.

EU-kommissionen anser också att Sverige bör höja straffen för företag som är inblandade i mutbrott utomlands, och att det i sådana fall bör bli lättare att utkräva ansvar även när brottet ska ha begåtts av en tredje part. Det här är något som kanske skulle ha kunnat förhindra turerna kring Telia Soneras etablering i Uzbekistan.

Nu återstår att se hur EU-ländernas regeringar kommer reagera på EU-kommissionens kritik mot deras korruptionsbekämpning.