Swedish Meats polisanmäls

Miljökontoret kommer att polisanmäla Swedish Meats slakteri i Uppsala. Samtidigt har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om viten på sammanlagt 340 000 kronor mot slakteriet.
Enligt miljökontoret i Uppsala har slakteriet på flera punkter brutit mot djurskyddslagen. Kontoret hävdar bland annat att elektriska påfösare, som används för att få grisar att förflytta sig till bedövningsstationen, använts regelbundet i stället för i undantagsfall, som reglerna säger. Exakt vilka punkter som kommer att finnas med i polisanmälan är ännu inte bestämt. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd kräver nu också att slakteriet på åtta punkter förbättrar sin djurhantering, i annat fall hotar vite på totalt 340 000 kr.