Dödsolyckan får utredas vidare

Utredningen kring dödsolyckan ombord på m/s Visby igår kommer att ta lång tid, uppger polisen. Hittills har ett 10-tal personer förhörts, men förhören har inte lett till några misstankar. Polisen har inte funnit några tekniska brister i utrustningen eller i larmsystemen ombord. Olyckan utreds även vid Sjöfartsverket i Norrköping och Haverikommissionen är underrättad.