Protester mot byggranskning

De anställda vid Mjöbäcksvillan har reagerat starkt över att Radio Sjuhärad rapporterat om ett misslyckat husbygge som företaget varit inblandat i. Deras juridiska ombud hotar nu med rättsliga åtgärder.
Radio Sjuhärad har tidigare i veckan berättat om ett undermåligt husbygge som gjorde att en familj i Tuve har ett hus med stora brister. Isolering saknas delvis och värmesystemet fungerar inte. Inblandad i bygget var bolag som Kjell Nergården stod bakom. Han är en av männen bakom Mjöbäcksvillan. Det har också visat sig att det finns över 20 stämningar de senaste fyra åren vid Borås Tingsrätt mot Mjöbäcks Entreprenad, företaget som de anställda arbetar vid. Men avslöjandena har inneburit att de anställda vid Mjöbäcks Entreprenad eller Mjöbäcksvillan, som de i bland kallar sig, upplever sig orättvist påhoppade. Personalen har känt av tveksamheter hos kunder efter Radio Sjuhärads rapportering och ett femtiotal av de anställda har i ett brev tillbakavisat anklagelserna. De anställda säger också att rapporteringen har påverkat orderingången. Mjöbäcksvillans juridiska ombud hotar nu med rättsliga åtgärder.