Nytt förslag ska stoppa igenväxningen av Vänern

1:22 min

Ett nytt förslag från SMHI kan få stopp på igenväxningen av Vänern. En vattennivåförändring på 40 centimeter i medeltal mellan vinter och höst kan ta död på växternas rötter.

Förslaget har provats i en modell och ska nu ut på remiss.

– Om vattennivån höjs och ligger stabilt högt så dränks plantorna. Andelen småträd har ökat väldigt kraftigt, säger Grete Algesten, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland.

Igenväxningen av öar kobbar och skär är ett av de största problemen i Vänern. Den reglering som idag sker av Vänern ligger i medeltal runt 80 cm på ett år sedan en strategi för tappningen genomfördes 2008. Den stora skillnaden som ligger i förslaget är att det ska skilja 40 cm vinter till höst oavsett vattenstånd. 

– SMHI har testat hur förslaget påverkat vid översmämningrna 2000 - 20001 och det visar att översvämninsrisken inte hade ökat med den här tappningsmodellen, säger Grete Algesten.

Förslaget ska nu ut på remiss till elkraftsbolag, naturvårdsföreningar, länstyrelser med flera. Blir det ett positivt gensvar så kan regleringen börja så fort det är praktiskt möjligt.

– Jag tycker förslaget verkar lovande och absolut värt att testa, säger Grete Algesten.