Ny krigsförbrytardomstol klar

Den den första permanenta Internationella krigsförbrytardomstolen blir nu verklighet. I dag blev det klart att 66 länder har ratificerat avtalet - vilket är sex fler än vad som krävs. En av domstolens starkaste motståndare har varit USA.
Det har kallats det största som hänt folkrätten sen FN bildades och skrev sina stadgar - en permanent internationell brottmålsdomstol inrättas alltså där politiker, militärer och andra som misstänks för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ska kunna ställas inför rätta. Domstolen har diskuterats sedan 1900-talets början. Men det var först 1998 i Rom som det historiska beslutet togs och nu har det alltså ratificerats. Domstolen ska börja sin verksamhet nästa år i Haag i Nederländerna. Den kommer inte få döma ut dödsstraff, och det är bara brott som begåtts efter Romkonferensen 1998 som får prövas. Annars skulle till exempel krigförbrytelser under Balkan-krigen, som nu prövas i en tillfällig domstol, bli aktuella för den nyinrättade brottmålsdomstolen. USA var först positivt till domstolen, men har ändrat sig. Amerikanerna befarar bland annat att den kan komma att bli alltför politiskt styrd, och vill att FNs säkerhetsråd ska kunna kontrollera domstolens åklagarmyndighet, vilket nu inte blir fallet. Kritiker menar att den nya domstolen kommer få begränsad makt när nu USA ställer sig utanför.