2014-02-04

Cilla Benkö: "Sveriges Radio driver inte digitalradiofrågan"

Sveriges Radios vd Cilla Benkö redogör för fakta i digitalradiofrågan som just nu ligger hos politikerna och branschsamordnaren Nina Wormbs.

Det har under det senaste dygnet väckts många frågor kring Sveriges Radio och digitalradiofrågan.

Jag – och övriga ledningen – har hela tiden sagt följande:

Marksänd digitalradio är viktigt för radiobranschens ställning i Sverige och i övriga Europa.

Sveriges Radio driver inte denna fråga – den ligger just nu hos politikerna. En speciell branschsamordnare, Nina Wormbs, är utsedd och ska föra en dialog med oss och kommersiell radio om vad som krävs för en lyckad övergång. Hennes plan presenteras i november.

Just nu väntar vi alltså på ett politiskt beslut. Vi satsar inga pengar och vi genomför inga besparingar.

Jag har varit väldigt tydlig och ett antal gånger sagt att jag tror att om övergången ska bli lyckosam så behöver publiken få ett utökat utbud via de digitala sändningarna jämfört med vad de idag får i FM.

Jag har också sagt att detta utbud inte får komma till på bekostnad av dagens kvalitet.

Istället är vår tanke att gå publiken till mötes och förhoppningsvis förbättra en del saker som de är missnöjda med idag. I debatten har jag som ett exempel nämnt P4. Där finns det idag ibland krockar mellan lokalt utbud och sport. De som gillar sport är missnöjda för de anser att vi sänder för lite. De som inte gillar sport är också missnöjda för att de anser att vi sänder för mycket.

Blir det marksänd digitalradio så får Sveriges Radio fler frekvenser. FM kan då över en övergångsperiod fortsätta som idag. Digitalt kan däremot dessa missnöjda P4-lyssnare kanske få en ren kanal med lokalt och en ren kanal med sport.

Detta är ett exempel. Det är inte säkert att det blir så. Men så här kan man tänka.

Det innebär att vi har begärt att få utökade anslag med 50 miljoner kronor och samtidigt har vi sagt att vi kan prioritera och använda en lika stor summa av de utvecklingsmedel som vi har i vår budget.

Dessa utvecklingsmedel använder vi årligen för att just utveckla företaget. Pengarna finns redan i budgeten.

Det är självkart så att när det nu finns en tydlig politisk signal via regeringens proposition om att vi i Sverige om ett antal år kanske får marksänd digitalradio så måste vi i företagsledningen blicka framåt och i så fall säga att vi till detta stora utvecklingsprojekt lägger våra utvecklingspengar. Vi kommer då alltså använda dessa pengar till ett utökat innehåll.

Idag lägger vi ca 1,5 miljarder på innehåll. Då blir det i bästa fall 1,6 miljarder – dvs mer pengar till program.

Vi kommer inte att använda pengar ur dagens budget på den tekniska omställningen av infrastrukturen dvs sändarnätet, utan det måste finansieras på annat sätt. Vi har i alla våra remissvar och i vår dialog med politikerna påpekat just detta. Det finns nu två alternativ som diskuteras. Antingen en lånefinansiering likt den som skedde vid TV:s digitalisering – eller att vi får en höjd tilldelning från rundradiokontot.

Sammanfattningsvis,

Vi lägger inte miljontalskronor just nu på digitalradio.

Vi genomför inga besparingar och vi tar inga pengar från dagens program till en framtida digitalradio.

Och om det blir digitalradio så kommer vi att prioritera att använda den utvecklingspeng som redan finns i vår budget på ett utökat innehåll. För att dagens kvalitet som publiken får i FM inte ska försämras.

Blir det som vi vill kommer det alltså leda till mer pengar till program med samma höga kvalitet som idag.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio