SD vill förändra lagen om renskötsel

6:16 min

Alla ska ha rätt att bedriva renskötsel. Det menar Sverigedemokraterna som vill riva upp lagen som i dag gör att rennäring bara får bedrivas av samer.

Sverigedemokraterna kritiserar lagen som gör att endast samer får bedriva rennäring och vill nu att lagen ska ändras. Helena Omma är vice ordförande i Renskötarnas Världsorganisation.

– Renskötsel är en grundpelare i den samiska kulturen och något som nästan alla samer har kontakt med. Det är en ursamisk näring som utvecklats av oss och våra rättigheter är bundna till att vi själva utvecklat renskötsel. Om SD får som de vill finns risk att den samiska renskötseln försämras eftersom den uråldriga kompetensen inte finns hos andra än samerna.

Annika Hamrud är journalist och författare och har bevakat Sverigedemokraterna.

– SD har ett väldigt svagt stöd i Norrland och kanske kommer nu frågan om renskötsel fram för att anknyta till de som bor i norra Sverige. Och samerna lär ju inte få en bättre bild av SD när den här frågan nu lyfts.

Inga andra partier stöder förslaget att ändra lagen om renskötsel.