Södertäljeskolor får mer pengar

Efter hård kritik från rektorer i Södertälje skjuter nu kommunen till 35 miljoner extra till kommunens skolor. Oron har varit stor ute på skolorna, bland annat för att man inte får några besked om pengar från utbildningskontoret. Och kommunledningen instämmer i kritiken mot kontoret. Vad det får för följder är oklart, säger kommunalrådet Anders Lago (s) till Radio Stockholm.