EU-parlamentet delat inför klimatbeslut

2:07 min

Åsikterna går starkt isär om Europas framtida klimat- och energipolitik. I går kväll var frågan uppe för debatt i EU-parlamentet, och socialdemokraten Marita Ulvskog gick då till attack mot EU-kommissionen. Hon ogillar att kommissionen bara vill sätta upp ett verkligt bindande klimat- och energimål till år 2030.

– Det blir en otydlig lagstiftning, man tar bort bindande mål och det blir ingen förutsägbarhet för de som ska verka till exempel på den marknad där man ska investera i förnybar energi. Ni krossar den klimatpolitik som har varit framgångsrik, och jag begriper inte varför ni gör det, sade Marita Ulvskog.

Till 2020 har EU bindande mål för koldioxidutsläpp, förnybar energi och energieffektivisering.

Nu har diskussionen på allvar kommit igång om EU:s mål ända fram till 2030, men då vill EU-kommissionen nöja sig med ett verkligt bindande mål; om en minst 40-procentig minskning av koldioxidutsläppen.

Det stöds av moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark.

– Vi kommer att rösta för att det ska finnas ett mål som är överordnat, och det är att få ner utsläppen av koldioxid. Sedan kan vi ha flexibla mål när det gäller energieffektivisering och förnyelsebara bränslen, men det måste vara helt klart att det finns ett mål som är överordnat alla andra; att bidra till att få bort klimateffekten så långt som möjligt. Olika länder har olika möjligheter. Sverige har sina förutsättningar, Polen har andra, säger Gunnar Hökmark.

Många konservativa och kristdemokratiska EU-politiker kräver satsningar för lägre energipriser i Europa, snarare än att öka andelen förnybar energi.

Bland medlemsländerna är det flera som håller med, däribland Storbritannien som planerar stora investeringar i ny kärnkraft.

EU-parlamentet är delat inför dagens klimatomröstning, där partierna till vänster i högre grad än de till höger vill att EU ska ha tre bindande klimat- och energimål.

På utskottsnivå röstade en majoritet för bindande mål om 40 procent mindre koldioxid, 40 procent mer energieffektivisering och 30 procent förnybart.

I mars ska EU-ländernas stats- och regeringschefer försöka enas om vilken linje EU ska driva vid nästa års stora globala klimattoppmöte.