Havsförsurning

Havsförsurningen kan kosta biljoner dollar per år

2:00 min

Enligt forskningsorganisationen International Geosphere Biosphere Program kan förlusten av ekosystemtjänster från korallreven om 100 år pga havsförsurningen kosta tusentals miljoarder kronor årligen. Dessutom hjälper politiska initiativ som att minska kortlivade klimatgaser för att minska försurningen, det är koldioxidutsläppen som måste ned.

På Kungliga Vetenskapsakademin i Sverige finns forskaren Beatrice Crona som  leder ett nytt program om hur globala förändringskrafter som ekonomi, teknologi och politik påverkar jordens ekosystem. Hon menar att havsförsurningsfrågan hittills inte haft en tillräckligt stor plats i de internationella klimatförhandlingarna och att en del av de initiativ som hittills tagits inte heller hjälper mot att havet surnar till.

-- Det går för långsamt, det kommer inte framåt för att det faktiskt ska bli någon effekt på koldioxidutsläppen och nu tror man ju att havsförsurningen kommer att ske betydligt snabbare än vissa av de andra effekter vi ser av klimatförändringen, så här kan vi inte vänta, anser och fortsätter. 
– Koldioxid är ju någonting som är väldigt knepigt att dra ned, vi har byggt in oss i en fälla, så pratar folk istället om att vi kan dra ned på metan och andra supergaser som är mer växthusförstärkande än CO2. Men problemet med havsförsurning är att den beror på koldioxidutsläppen, så det spelar ingen roll hur mycket vi drar ned på metanen för den frågan, säger Beatrice Crona.

Beatrice Crona tycker att just nu ser lokala och regionala överenskommelser mer lovande ut för att driva ned koldioxidutsläppen än de internationella klimatförhandlingarna. Hon nämner som exempel -initiativet där 63 storstäder runt världen gått samman för att lära av varandra.

I Kungliga Vetenskapsakademins hus i Stockholm, sitter också Wendy Broadgate som är ansvarig för havsfrågor på forskningsorganisationen International Geosphere Biosphere Program som kommit ut med en ny där man försökt räkna ut samhällskostnaden globalt för den kommande havsförsurningen, och siffrorna är astronomiska.

Bara nedgången på skaldjur kan kosta 130 miljarder dollar och om man räknar in förlusten av koraller så kan det kosta tusen miljarder (1 biljon) USD om året.
– Det är fruktansvärt mycket pengar
– Ja det är det, men det är för att tropiska koraller nästan försvinner och de är viktiga för kustskydd mot översvämningar, turism och fiske (500 miljoner människor beräknas vara beroende av fisk från korallreven), säger Wendy Broadgate.