Kritik mot dåligt samarbete

Samarbetet mellan regiondjursjukhuset i Strömsholm och den statliga veterinärutbildningen i Ulltuna fungerar inte bra. Den kritiken kommer från Ulla Persson, ledamot i styrelsen för "stiftelsen regiondjursjukhuset Strömsholm"
Det är slöseri med resurser att inte använda veterinärerna på djursjukhuset i Strömsholm mer, säger hon. Ulla Persson anser att det vore bra med ett utbyte mellan djursjukhuset och veterinärutbildningen, där sjukhusets veterinärer jobbar som lärare på utbildningen, och elever kan få praktisera på sjukhuset.