Peter Norman om bankernas vinster

8:00 min

Det är de fyra svenska storbankernas sammanlagda vinst för 2013 blev 90 miljarder kronor.Det innebär bland annat höjda utdelningar till aktieägarna. Men finansmarknadsminister Peter Norman har tidiagre sagt att bankernas stora utdelningar och höga krav på avkastning är orimliga och en fara för hela samhällsekonomin. Peter Norman kommer till Studio Ett för att förklara vad han menar.