Pengabrist hotar studieförbunden

Om ekonomin inte blir bättre kan de svenska studieförbunden tvingas lägga ner sin verksamhet på de mindre orterna. Det hävdar Lena Hallberg, ombudsman på ABF i Mjölby.
Studieförbundens framtid diskuterades idag på en konferens i Linköping och enligt Lena Hallberg är ekonomin det största hotet mot verksamheten. Hon tror att studieförbunden måste få en bättre kontinuerlig kontakt med sina bidragsgivare, d.v.s politiker och tjänstemän i kommunerna, för att kunna påtala vilka behov som finns. Anders Lorentzon, ordförande i Östergötlands bildningsförbund, tycker att studieförbunden måste bli mer synliga för att lättare kunna motivera varför ekonomiska bidrag behövs. Om de organisationer och föreningar som studieförbunden arbetar med framhåller samarbetet, blir det tydligare vilken betydelse studieförbunden har för föreningslivet och därmed lättare att söka pengar.