Fiskare vill se fredade zoner före begränsat fiske

5:41 min

Länsstyrelsen överväger att inskränka fritidsfiskarnas möjlighet att fiska kräftor i Vättern. Det allmänna kräftfisket kan sänkas från fem till tre helger per år.

Enligt länsstyrelsen är det ett högt fisketryck på signalkräfta och kräftfisket ligger på gränsen till att vara hårt.

Så för att ge mer utrymme åt yrkesfiskarna funderar man på att sänka det allmänna kräftfisket från fem till helger per år.

Fritidsfiskaren Pierre Rydén från Hjo är kritisk till förslaget:

– Det är bättre med fredade zoner än att generellt begränsa fisket på det sätt man föreslår här, tycker han.

Han menar att det bara är på vissa ställen i Vättern som trycket på signalkräftan är hårt. På de platserna kan man istället inflöra fredade zoner.

Om förslaget blir verklighet kommer det i så fall att införas under 2015.