Karlstads Hells Angels-konflikt tas upp på Asks rundabordssamtal

1:17 min

På initiativ av justitieminister Beatrice Ask (M) ordnas imorgon en konferens i Stockholm om organiserad brottslighet. Flera kommuner med erfarenheter av exempelvis kriminella mc-gäng deltar, däribland Karlstad som sen länge tvistar med Hells Angels.

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad, hoppas att konferensen får konkreta resultat.

– Jag vill se att man på riksnivå tar fram en nationell strategi, med erfarenheter från kommunerna, som kan hjälpa till när sånt här händer, säger han.

Per-Samuel Nisser träffade i höstas justitieministern för att berätta om Karlstads bråk med Hells Angels. Kommunen vill ju tvinga mc-gänget att lämna den numera kommunägda gården i Härtsöga.

Som ett resultat av det besöket arrangerar ministern ett rundabordssamtal under fredagen, där Per-Samuel Nisser och kommundirektören Anna Sandborgh ska vara med från Karlstad och där även andra kommuner med liknande erfarenheter är med. Till exempel Norrköping, Örebro, Eskilstuna och Nacka.

En viktig del i den nya nationella strategi som Per-Samuel Nisser hoppas på är hur polisen ska agera och samarbeta med drabbade kommuner.

– Vi gick in i det här skedet i och med att polisen hade ett önskemål och tyckte att det vore bra om vi köpte den här fastigheten. Jag tror att det behövs en strategi från polisen för att behandla det på samma sätt och göra samma bedömningar runtom i Sverige, säger han.

Han vill också att hyreslagstiftningen och annan lagstiftning ses över.

– Det är en signal till statsrådet och riksdagen, förändra lagstiftningen så att det underlättar för de goda krafterna mot den organiserade brottsligheten