نارسایی در نگهداری از کودکانی که والدین خود را از دست می دهند

4:19 min

مقررات مشخصی برای نگهداری از کودکانی که والدین خود را ناگهان از دست می دهند وجود ندارد. این نتیجه گزارش مشترک اداره امور اجتماعی و مسئولان منطقه یوتالاند است که اخیرا منتشر شد. هانا لیندبک (Hanna Lindbäck) راننده آمبولانس که حدود 11 سال در بخش اورژانس کودکان و نوجوانان مشغول به کار است تجربیات سختی در این زمینه دارد: 
- ملاقات کودکانی که ناگهان والدین خود را از دست داده و در بحران و سوگواری بسر می برند، پاسخ دادن به سوالات آنها، و این که برای آنها تشریح کنی که مادر و یا پدرت هرگز به خانه بازنخواهد گشت، دشوارترین بخش کاری ماست.

مقررات مشخصی برای نگهداری از کودکانی که والدین خود را ناگهان از دست می دهند وجود ندارد. این نتیجه گزارش مشترک اداره امور اجتماعی و مسئولان منطقه یوتالاند است که اخیرا منتشر شد. هانا لیندبک (Hanna Lindbäck) راننده آمبولانس که حدود 11 سال در بخش اورژانس کودکان و نوجوانان مشغول به کار است تجربیات سختی در این زمینه دارد:

ملاقات کودکانی که ناگهان والدین خود را از دست داده و در بحران و سوگواری بسر می برند، پاسخ دادن به سوالات آنها، و این که برای آنها تشریح کنی که مادر و یا پدرت هرگز به خانه بازنخواهد گشت، دشوارترین بخش کاری ماست. 

طبق نتایج بررسی اخیر، هرساله در سوئد بیش از 600 کودک ناگهان یکی از والدین خود را از دست می دهند. علت این امر می تواند خودکشی،  درگیری والدین در خشونت و یا حوادث دیگر باشد. غالبا این کودکان خردسال هستند که با این نوع  فاجعه ها مواجه می شوند. به گفته اینگلا هیمان (Ingela Heimann) مامور انجام این بررسی برای اداره کردن این گونه شرائط بحرانی و مراقبت از این دسته از کودکان مقررات مشخص و روشنی وجود ندارد:

می توان گفت که تشکیلات زیادی در این رابطه مسئولیت دارند و بسیاری از آنها بسیار فعال هستند، اما هیچ گونه نظم مشخصی در کار آنها وجود ندارد. فعالیت این تشکیلات بدون توافق با تشکیلات دیگر و غیرمنظم است.

برای اینگلا هیمان (Ingela Heimann) دلایل این بی نظمی کاملا آشکار است:

یکی از دلایل این است که ما هرگز کودکان را در زمره وابستگان حساب نمی کنیم. به همین دلیل هنگام بروز این گونه حوادث همواره می پرسیم که آیا کودکانی در این رابطه وجود دارند؟ چه کسی از آنها مراقبت می کند؟ و چه کسی مسئولیت آنها را به عهده می گیرد؟

اینگلا هیمان (Ingela Heimann) معتقد است که علی رغم این که کارکنان کلیه تشکیلات ذیربط فعالیت های شخصی بسیار مثبتی در کار خود دارند، این تشکیلات خواستار نظم و تقسیم وظایف کاری مشخص هستند تا بتوانند بر اساس آنها عمل کنند:

برای کودکان خردسال مرگ امر مطلقی نیست و آنها معتقدند که پس از مرگ چیز دیگری وجود دارد. بنابراین افرادی که در حوادث از دست دادن والدین از کودکان مراقبت می کنند باید به نحوه صحبت کردن با کودکان فکر کنند. با آنها صادق باشند و اطلاعاتی که در مورد حادثه دارند را در اختیار آنها قرار دهند. و اگر از جزییات مسایل اطلاع ندارند باید دقیقا همین را با کودک درمیان گذارند. نباید به کودکان وعده هایی داد که نتوان به آن عمل کرد. زیرا در آن صورت آنها اعتماد خود به کارکنان دیگر را نیز از دست می دهند. پس در این گونه موارد باید صادق بود و بوضوح صحبت کرد، به نحوی که کودکان شما را درک کنند.