"Ny fågelinfluensa bör övervakas noga"

1:49 min

Kinesiska forskare har i dag gått ut med en varning på grund av att en ny typ av fågelinfluensa har upptäckts. Den nya influensan kallas H10N8. Upptäckten kommer samtidigt som antalet fall av en annan typ av fågelinfluensa, H7N9, fortsätter att öka i Kina.

Än så länge är det endast en äldre kvinna som har dött på grund av influensan och bara ytterligare en person som har smittats. Men forskarna menar att det nyupptäckta viruset har en oroande genetisk profil och därför bör övervakas noga.

Samtidigt som den här varningen nu går ut så ökar antalet fall av en annan typ av fågelinfluensa, H7N9, i Kina. Hittills har 71 dödsfall rapporterats.

Och fler fall är att vänta. De flesta kineser är just nu lediga i samband med det kinesiska nyåret. Under ledigheten är det många som åkt hem till sina hembyar och där är risken större att de kommer i kontakt med fåglar, så som till exempel höns.

Än så länge smittar H7N9, och för den delen H10N8, bara från fåglar till människor. Ingen av influensorna smittar alltså från människa till människa, men det finns en risk att virusen genomgår en mutation och börjar smitta mellan människor. Det är något forskare håller ett vaksamt öga på, om det sker ökar spridningsrisken markant.

Varje år dör ungefär en halv miljon människor runt om i världen till följd av influensa. I jämförelse med det kan antalet dödsfall i fågelinfluensorna tyckas litet. Men anledningen till den stora oron för just fågelinfluensor och andra influensavirus som först uppkommer i djur är att de kan komma att bli mycket allvarliga.

Åren 1918 till 1920 härjades världen av den värsta influensapandemin någonsin, kallad Spanska sjukan. Den orsakades av viruset H1N1 och bedöms ha varit en fågelinfluensa. Spanska sjukan

infekterade ungefär 500 miljoner människor och krävde mellan 50 och 100 miljoner dödsoffer. På den tiden motsvarade det mellan tre och fem procent av alla människor i hela världen.