WWF uppmanar att ej köpa torsk

Med hjälp av en guide ska Världsnaturfonden nu få konsumenter att göra mer biologiskt medvetna fiskköp. Bland annat uppmanar Världsnaturfonden konsumenter att inte köpa torsk från Östersjön på grund av utfiskningen.
Det här säger Sten Lundberg, som är informationschef på Världsnaturfonden i Sverige. Ett 30-tal fisk- och skaldjursarter markeras med färgmarkeringar, där röd markering uppmanar till att inte köpa arten.